Rammeavtaler for vedlikehold av borettslag og næringsbygg

Både næringsbygg og privatboliger krever vedlikehold. Ingenting varer evig og vedlikehold er en konstant oppgave. Blir vedlikeholdsetterslepet for stort, akselerer det videre forfall. For eksempel kan manglende maling og vedlikehold av kledning over år til slutt føre til at hele eller deler av denne må skiftes ut. O. Torjussen & Sønner tilbyr rammeavtaler for vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Vi har i dag rammeavtaler på vedlikehold for blant annet Coor Service Management,  Equinor, Lyse Energi, Oljedirektoratet, Stavangerregionen Havnedrift, og flere private Boligbyggelag.