Rehabilitering Og Påbygg

Begynner boligen å bli litt for liten? Har din bedrift behov for mer kontorplass? Eller har du en eldre bolig eller hytte som burde rustes opp til en mer moderne standard? Kanskje du også ønsker å bevare eller tilbakeføre en klassisk bygning til fordums prakt med originale trekk og autentisk stil?

 

Med øye for detaljer og effektive løsninger forvandler O Torjussen og Sønner din bolig eller ditt kontorlandskap til mer brukervennlige og hensiktsmessige konstruksjoner. Vi utfører både påbygg eller utbedringer av eksisterende bygningsmasse med både innvendig og utvendig rehabilitering, utskifting av kledning, vinduer og dører, eller reorganisering av hele rominndelingen med nye vegger, tak og gulv, for å nevne noe. Vi gir gode råd om energieffektiviserende tiltak og tar hånd om alle søknader og tillatelser, og sørger for at alt settes i forskriftsmessig stand.

Rehabilitering og påbygg